Objevujte nové
zážitky na Sardinii

Sardinie letecky, aneb co vše by měla obsahovat dovolená Sardinie 2014
Více o zájezdu

Ekonomika Sardinie

V roce 2006 pokračovala expanzivní fáze sardinské ekonomiky, jež ji charakterizovala i v roce 2005. Podle posledních odhadů rostl reálný HDP tempem 1,8%, což byla jen o trochu méně než v předchozím roce.

Regionální ekonomika Sardinie benefitovala z celkově pozitivní situace nejen v nadnárodním, ale i mezinárodním měřítku.

V zemědělství se potvrdil neustálý pokles: produkce hlavních zemědělských podíl nadále klesala. Také chovatelství mělo sestupnou tendenci. Za rok 2006 klesla zemědělská produkce o 10,2%, v roce 2005 činil růst - 6,9%. Nejvíce na tento pokles měla vliv snížená produkce obilovin (-11%) a také zrušení pěstování cukrové třtiny.
Naopak pozitivní směr nabral průmysl, celkově v roce 2006 vzrostla výrobní činnost, a to v důsledku zvýšené tržní poptávky. Expanze výroby, která se týkala především většího průmyslu, se soustředila především do druhé poloviny roku. Zrychlily se také investice do výroby. Jenom v sektoru stavebnictví byla přerušena několikaletá konjunktura, konkrétně se snížily investice do výstavby ve veřejném sektoru, ale na druhou stranu stále rostla výstavba určená k bydlení.

Výdaje na spotřebu se mírně zvýšily; růst se týkal především prodejů velkoobchodů. Také v ostatních službách mimo obchodu byl registrován růst; jedná se především o silnou konjunkturu turistického ruchu.

Nadále rostl zahraniční obchod, což bylo zapříčiněno exportem petrochemického průmyslu, chemického a metalurgického průmyslu.

Pozitivní trend byl zaznamenán i na trhu práce. Již v roce 2005 stoupala zaměstnanost, tento trend se potvrdil i v roce 2006, čímž se snížila míra nezaměstnanosti. Potvrdila se flexibilita pracovních sil.