Objevujte nové
zážitky na Sardinii

Sardinie letecky, aneb co vše by měla obsahovat dovolená Sardinie 2014
Více o zájezdu

Tyrhénské moře

Tyrhénské moře (italsky Mar Tirreno, francouzsky Mer Tyrrhénienne) je částí Středozemního moře a leží mezi Apeninským poloostrovem a ostrovy Korsika, Sardinie a Sicílie. Na severu spojuje Tyrhénské moře s Ligurským mořem Korsický průliv. Na jihovýchodě spojuje Tyrhénské moře s Jónským mořem Messinský průliv. Maximální hloubka je 3 785 metrů. Plocha moře je přibližně 214 000 km3. Mořské proudy se v Tyrhénském moři pohybují proti směru hodinových ručiček a proudí podél břehů Apeninského poloostrova od jihu k severu.

Moře je geologicky mladé, nachází se na složitém systému zemských tektonických desek. Současnou podobu ostrovů a pobřeží tvarovala činnost sopek

Název moře vznikl z řeckého pojmenování etruských námořníků: Tyrrhenoi.

Námořníky plavícími se dříve přes oblast moře byli Etruskové, Řekové, Římané, Vandalové, Normané, Janované, Španělé a Francouzi. Řím má díky Tyrhénskému moři spojení se zbytkem Středozemního moře, také námořní cesty z Marseille a z Janova na východ a k Suezskému průplavu vedou přes Tyrhénské moře.