Objevujte nové
zážitky na Sardinii

Sardinie letecky, aneb co vše by měla obsahovat dovolená Sardinie 2014
Více o zájezdu

Historie Sardinie

Historie Sardinie je spředena z četných civilizací, které se na ostrově vystřídaly. Nejstarší stopy po trvalém osídlení ostrova v neolitu spadají do 6 tisíciletí před Kristem. Prvním výrazným národem, který dokázal obydlet celý ostrov, byli Ozierové, autoři důmyslně zdobené keramiky a pohřebních komor „domus de janas“ připomínajících zmenšené lidské příbytky.

Civilizace nuragů

Do podoby ostrova se nesmazatelně zapsala civilizace Nuragů, která za sebou zanechala více jak 7 000 kamenných kónických staveb z velkých balvanů.

Starověk

Okolo 9. století před Kristem na ostrov dorazili Féničané, kteří na pobřeží vystavěli řadu obchodních přístavů, jako jsou Tharros či Sulcis, posléze využívaných dalšími národy. Následovalo dobytí ostrova nejdříve Kartaginci, poté Římany, kteří si jej podmanili v roce 227 př. n. l. a ze Sardinie učinili římskou provincii.

Ještě před pádem Římské říše ostrov napadli Vandalové (456 n. l.), kteří byli po osmdesáti letech vojenské nadvlády nad Sardinií vyhnáni Byzantinci. Ti definitivně převzali moc roku 534. Od 8. století začali Sardinii sužovat nájezdy Arabů, jimž se museli po stažení Byzantinců Sardové bránit. V tuto dobu se sardinský národ semknul a administrativně se uspořádal do čtyř judikátů, které svobodně vládly  téměř celé půltisíciletí.

Středověk

Ovšem při nájezdech Saracénů pomáhaly Sardům v bojích mocné italské námořní republiky Pisa a Janov, které si od 13. století na ostrov činily nároky a z velké části jej okupovaly, přičemž Janov se soustředil na sever a Pisa na jih. V tu dobu do historie ostrova hluboce zasáhla jedna z nejvýznamnějších osobností středověku, a to sám papež Bonifác VIII., který chtěl oslabit přílišnou moc Pisy a Janova.

Roku 1294 dal Sardinii a Korsiku v léno Jakubovi II. Aragonskému. Vojensky se ostrova Aragonci zmocnili v polovině 14. století, živou památkou na dobytí města Alghera je katalánský jazyk a architektura. Ze sklonku 14. století pochází „Carta de Logu“, první písemný zemský zákoník, který vydala sardinská hrdinka Eleonora, královna do té doby nezávislého judikátu Arborea, a který platil téměř 500 let.

Novověk

Po sjednocení Aragonie a Kastilie započala na Sardinii nadvláda Španělů, která trvala až do začátku 17. století, kdy po válce o španělské dědictví a vleklých diplomatických jednáních Sardinie připadla savojské dynastii a stala se součástí Sardinsko - piemontského království.

Pod Savojci zůstal ostrov až do sjednocení Itálie v Italské království roku 1861, které po 2. světové válce zaniklo zrozením Italské republiky.